fbpx

DET MENER JEG

Slider

VI SKAL BINDE KOMMUNEN BEDRE SAMMEN

ØKONOMI

 

Økonomien er min vigtigste opgave

Min vigtigste opgave som borgmester at få vendt økonomien. For bare få år siden, var Holbæk Kommune landets fattigste kommune. Vi var plaget af en lav beskæftigelse og en risikabel økonomistyring, som gang på gang betød nye ubehagelige overraskelser. Faktisk var situationen så alvorlig, at Økonomi- og Indenrigsministeriet dengang sendte kommunen en advarsel: Hvis ikke der bliver rettet op på økonomien med det samme, bliver Holbæk Kommune sat under administration af ministeriet.

Var vi blevet sat under administration, ville konsekvenserne have været uoverskuelige med nye fyringer og nedskæringer til følge.

Heldigvis nåede vi at bremse op i tide og fik sat gang i en økonomisk genopretning. Det er og har været en stor opgave, men heldigvis går det i den rigtige retning: Kronerne i kommunekassen er firedoblet. Vores nye og strammere økonomistyring fungerer. Beskæftigelsen er i fremgang.

At det går bedre, betyder dog ikke, at vi er i mål – hverken med økonomien eller med mine ambitioner for velfærden. Genopretningen af Holbæk Kommunes økonomi er et marathonløb – ikke en 100 meter sprint. Når man har været gennem det økonomiske kaos, som vi har været, kan man ikke genoprette økonomien med et enkelt budget eller to. Derfor vil jeg også gerne være ærlig og sige, at det stadig kommer til at tage nogle år, før genopretningen kan mærkes ude i hverdagen hos alle borgere.

Derfor håber jeg også, vi kan fortsætte det gode samarbejde på tværs af partier i kommunalbestyrelsen. Det er nu, vi skal fastholde en ansvarlig økonomistyring og fortsætte med at holde hånden under velfærden. Tiden er ikke til nye økonomiske eksperimenter eller risikable tiltag. Det er ikke mindst nødvendigt set i lyset af de kommende år, hvor der blandt andet bliver flere ældre, som har brug for hjælp.

Erhvervslivet

 

Et stærkt erhvervsliv er afgørende for den lokale udvikling Vi har de seneste år oplevet en meget positiv udvikling med nye virksomheder i alle hjørner af Holbæk Kommune. Faktisk er erhvervslivet vokset med over 140 nye virksomheder. Erhvervslivet er afgørende og utrolig vigtig for udviklingen af vores kommune. Vi skal passe godt på de virksomheder vi har og så skal vi målrettet arbejde med at tiltrække nye. Når jeg møder virksomhederne både ved morgenmøder og ved mine virksomhedsbesøg bliver jeg stærkt inspireret af erhvervsledere og virksomhedsejere, og jeg er utrolig stolt af, hvad vores erhvervsliv kan præstere. Som kommune skal vi simpelthen gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe virksomhederne til at nå deres mål. En tæt dialog mellem kommune og virksomheder er vejen frem. Vi er tæt forbundne og har fælles interesser: Udvikling og arbejdspladser skaber overskud og velfærd, og det er i den ånd, vi i fællesskab har udarbejdet en ny erhvervspolitik i Holbæk Kommune. Vi skal som kommune være en stærk samarbejdspartner og vores myndighedsbehandling skal være enkel og fleksibel for virksomhederne. Selvsagt skal kommunen holde love og følge regler, men vores medarbejdere skal i udstrakt grad arbejde på at være pragmatiske og søge smidige løsninger for de virksomheder, der vil udvide, udbygge, flytte og eller udvikle nye produktioner. For at understøtte det, ansætter vi nu flere medarbejdere. Vi skal sikre, at vores virksomheder altid kan få kvalificeret arbejdskraft. Det gør vi ved at tiltrække, søge og uddanne den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger – blandt andet ved fortsat at arbejde på at hente nye uddannelser til kommunen. Vi skal forpligte os til at finde løsninger, så vores vækstvirksomheder kan vokse inden for kommunegrænsen – fx ved hurtig byggesagsbehandling eller ved at få anvist jord til erhvervsbyggeri. Med nye arealer til erhvervsformål skal vi gøre os attraktive også for virksomheder udefra, som har brug for nye lokaler og overvejer at slå sig ned i Holbæk Kommune. Sidst men ikke mindst skal vi sætte turbo på den grønne vækstmotor og understøtte det lokale erhvervsliv, så virksomhederne får de bedst mulige vilkår for at få del i de opgaver, der peger frem mod de grønne løsninger.

Uddannelsesby

 

Holbæk som uddannelsesby Holbæk skal være en uddannelsesby. Det er noget af det, der betyder meget for mig som borgmester. Lokale uddannelser spiller en vigtig rolle i udviklingen af Holbæk Kommune og vores region. Jeg mener, at uddannelse skaber liv. Når der er flere uddannelsesmuligheder, så er der flere unge, der vælger at blive i Holbæk Kommune, eller som kommer til og får øjnene op for vores skønne kommune. Uddannelse skaber vækst og udvikling i hele kommunen. Vores lokale virksomheder har brug for dygtige ansatte, og vi har brug for blandt andet flere pædagoger og lærere til vores institutioner, og hvorfor så ikke uddanne dem i Holbæk? Centraliseringen af uddannelserne har ført til en skævvridning af vores land. Jeg tror ikke på, at det skaber hverken bedre uddannelser eller giver et bedre studiemiljø for den studerende. Tværtimod har centraliseringen betydet, at færre får en uddannelse og det har haft store konsekvenser for hele Vestsjælland. Et af eksemplerne er lukningen af lærerseminariet i Holbæk. Efter man lukkede uddannelsen, har skoler i både Holbæk og Odsherred kommune haft svært ved at rekruttere lærere. Vi skal tage et opgør med centraliseringen og have flere decentrale uddannelser. Det er allerede lykkedes at få sygeplejerskeuddannelsen, finansøkonomuddannelsen og stilladsarbejderuddannelsen til Holbæk. Det rykker faktisk, når vi presser på i fællesskab. Arbejdet er langt fra slut og jeg vil fortsat arbejde for, at tiltrække flere uddannelser til gavn for hele kommunen.

Ældre

 

SUNDHED OG NÆRVÆR GÅR HÅND I HÅND
Alle har ret til en tryg og værdig alderdom. Ældre er lige så forskellige som alle andre befolkningsgrupper. Derfor skal de heller ikke behandles ens, men efter behov. Mange ældre har et fint og indholdsrigt liv til de er højt oppe i årene, før de får brug for praktisk eller personlig hjælp. Når den tid opstår for den ældre, skal vi som kommune være til stede med de relevante tilbud.

Ældre der har brug for hjælp til at klare hverdagen, skal have en værdig ældrepleje med nærvær, medbestemmelse og respekt. Holbæk Kommune skal være et sted, hvor man har lyst til at blive gammel. Og hvor vi ikke bare tager os af de ældres sundhed, men også kan tænde livsgnisten i hverdagen.

Socialdemokratiet vil investere i sundhedsfremme og forebyggelse, fordi vi ved, at det kan komme alle til gode. Alt for mange ældre føler sig ensomme. Bare fordi man bliver ældre, skal livet ikke gå i stå. Sociale aktiviteter og samvær med andre, har stor betydning for livskvaliteten.

Vi skal sikre ældre mulighed for at deltage aktivt i kultur- og fritidslivet, og vi vil arbejde for, at de aktiviteter, der foregår i lokalområdet også bliver en del af de ældres hverdag.

EN TRYG HVERDAG
Hjemmeplejen er et af de bærende elementer i velfærdssamfundet, og derfor skal vi fastholde og udbygge den kommunale hjemmepleje, så vi sikrer størst mulig tryghed for borgerne.

Der skal tages udgangspunkt i den ældres ønsker og behov, og den ældre skal kunne bevare indflydelsen på sit eget liv. Derfor skal hjemmehjælpen også kunne være fleksibel. Det kræver, at vi giver medarbejderne ordentlige arbejdsforhold og det kræver nærledelse i hjemmeplejen. Medarbejderne skal kunne bruge mindre tid på papirarbejde og have mere tid til menneskelig kontakt.

TRYGGE BOFORMER
Alle skal have et trygt hjem. Vi er alle forskellige og derfor bør vi have mulighed for at bo, som vi selv gerne vil. Derfor vil Socialdemokratiet arbejde for, at der er en bred vifte af ældreboliger og boformer rundt om i Holbæk Kommune. Boligerne skal give ældre mulighed for aktive og gode oplevelser, der skaber tryghed for den enkelte og familien.

Lokalområderne

 

Udvikling i vores lokalområder Vi er én kommune – og kommunen rummer forskellige områder med forskellige mennesker med forskellige ønsker og dagligdage. Vi har en stor kommune, og hvis vi ikke passer på, så bliver afstanden mellem os for stor både mentalt og geografisk. At være kommunalbestyrelse for hele kommunen og ikke blot ét bestemt område kræver, at vi altid ser kommunen som en helhed og et større fællesskab. Vi skal have hele kommunen med, når vi laver politik. Det er vigtigt for mig. Lokalområderne har et helt særligt sammenhold og en stærk tradition for frivilligt arbejde, som vi skal værne om – og bakke op alt det, vi kan. De mindre fællesskaber og de stærke nærdemokratier arbejder for den lokale skole, daginstitutioner, kultur- og idrætstilbud, erhvervsliv, tilflytning og er med til at holde en god udvikling i gang. Ønsket om at fastholde lokal styrke er også grunden til, at vi i Socialdemokratiet allerede ved begyndelsen af denne kommunalbestyrelsesperiode understregede, at der IKKE skal lukkes skoler og børnehuse. Tværtimod har vi brug for at underbygge det lokale sammenhold. Derfor har vi nu sat gang i en proces, hvor hver skole igen får sin egen skoleleder. Dermed bliver den enkelte skole en stærkere, selvstændighed enhed – ikke bare en afdeling men byens skole. Og ikke kun som et sted for læring – også som kulturinstitution, et samlingspunkt og en arbejdsplads i lokalområdet. Jeg er af den grundlæggende opfattelse, at vores lokalområder og Holbæk by er dybt afhængige af hinanden. Med Teater, biograf, sportsby, havnemiljø, uddannelser og meget andet er købstaden et kraftcenter, der gør det attraktivt at flytte til egnen. Omvendt ville kommunen være fattig uden den iværksætterkultur, frivilligheden og det sammenhold, vi kender fra de mindre samfund. Lokalsamfundene er med deres købe- og arbejdskraft med til at holde købstaden i gang. Når Holbæk i øjeblikket er ved at genvinde sin styrke som uddannelsesby, er det blandt andet fordi, vi både har hovedbyen og et meget stort opland. Det er i udvekslingen mellem købstaden og lokalsamfundene, vi for alvor udvikler kommunen. Lige meget hvilken by i kommunen man kommer fra, skal man føle, at man er en del af Holbæk Kommune. At man bliver set, hørt og har indflydelse på udviklingen af kommunen. Vi vil udviklingen i hele kommunen.

Natur

 

I mange år har vi ikke passet godt nok på vores natur. Det gælder i Danmark, men det gælder også her i Holbæk Kommune. En mand mindede mig forleden om, hvordan det var at køre bil om sommeren bare dengang jeg selv var barn. Ruden på bilen blev ofte helt fyldt med insekter og man måtte bruge vinduesvisker for at kunne se ud af ruden. Kan du huske det? Sådan er det ikke den dag i dag. Mange bier og insekter er forsvundet og vi har glemt at dyrke naturen. Vi har brugt den, men vi har ikke passet godt nok på den. Det skal vi gøre op med. En vigtig kamp for mig er kampen for naturen. Vi skal rejse skov og gerne vild skov. Vi skal lade græsset gro i rabatterne, ikke bare fordi det er økonomisk godt for kommunen, men fordi det styrker biodiversiteten. Vi skal plante blomster, som bierne, sommerfugle og andre insekter kan nyde godt af. Vi skal opkøbe dårlig landbrugsjord og skabe naturområder, hvor børn, ældre og alt derimellem kan komme og nyde naturen. Jeg synes det er sjovt at tænke på, hvor meget vi faktisk kan gøre ved at lade være. Vi skal passe godt på vores natur og sikre, at der rundt i hele kommunen er åndehuller, hvor vi kan nyde og være en del af naturen.

Børn

 

En god start på livet er det vigtigste fundament for en tryg og god opvækst. Derfor er jeg rigtig glad for, at der de sidste år har været sikret økonomisk ro på børneområdet. Det betyder ikke, at alt er perfekt. Vi skal prioritere og udvikle børneområdet – også når det kommer til flere medarbejdere i vores institutioner. Men hvor mange i mange kommuner har skåret på børneområdet er vi i Holbæk Kommune gået den anden vej og har sikret stabilitet. Jeg brænder for, at skabe attraktive tilbud til børnefamilierne, så de oplever, at Holbæk kommune er et godt og trygt sted at bo at stifte familie. Vi skal satse på en tidlig indsats, der sikrer, at alle børn har de bedste forudsætninger for at udfylde deres potentiale. Vi ved, at den tidlige indsats er afgørende for barnets sproglige, faglige og sociale udvikling. Lige muligheder i livet starter i hjemmet, i daginstitutionen og i dagplejen. Som forældre skal der være frit valg til alle typer pasningsordninger, og jeg tror, at vi skal se på, om vi kan gøre åbningstiderne institutionerne mere fleksible. På den måde kan vi være med til at gøre hverdagen nemmere for forældrene. Forældre skal trygt kunne aflevere deres barn i en af vores daginstitutioner velvidende, at pædagogen har tiden til at støtte barnet i at udvikle sig. Det skylder vi både børnene, forældrene, pædagogerne. Vi skal give institutionerne ro om rammerne, vi skal give medarbejderne frihed til at sætte fagligheden i centrum og sikre, at så meget tid som muligt går til det medarbejderne holder af: børnene.

Klima

 

Vi skal nedbringe kommunens CO2-udslip med 70 %.

Klimaforandringerne kræver, at vi gør alt, hvad vi kan for at reducere vores klimaaftryk både som kommunal institution, som borgere og som erhvervsdrivende. Vi skal i Holbæk kommune arbejde målrettet med den bæredygtige omstilling.

I Holbæk Kommune har vi besluttet at vi i 2030 skal have reduceret vores CO2-udledning med 70%. Vi vil nemlig ikke vente på, at der kommer national lovgivning, som kan skubbe os i gang med at omstille vores energiforbrug og energiforsyning. Vi vil og vi skal handle nu.

Vi har i Kommunalbestyrelsen vedtaget en energiplan for, hvordan vi når et så ambitiøst CO2-reduktionsmål. For der er brug for omgående handling, hvis vi skal nå vores mål. 

Den grønne omstilling kræver en aktiv indsats fra alle dele af samfundet; det offentlige, erhvervslivet, civilsamfundet og den enkelte borger. Det er kun i fællesskab, at vi kan lykkes.

Vi skal gentænke vores transportvaner og vælge mere bæredygtige alternativer. Vores opvarmning skal omstilles til grøn energi. Vores affaldssektor skal omstilles, så vi genanvender mere. Vores landbrug skal finde nye løsninger, der belaster klimaet mindre. Vi skal udfase de

fossile energikilder til fordel for bæredygtige kilder. Og sådan kunne man blive ved. Det er en kæmpestor opgave, vi står overfor. Det bliver ikke nemt. Men det er nødvendigt. 

Kultur

  Jeg er helt vildt stolt over kultur og foreningslivet i Holbæk Kommune. Igennem mange år har vi opbygget en fantastisk tradition både inden for scenekunst, gavlmalerier og levende byrum, foreningsliv og megt andet. Jeg tror på, at lultur- og foreningslivet er grundlaget for et aktivt liv i fællesskab med andre. Kultur og idræt bevæger os fysisk og flytter vores verden mentalt. Vi skal gøre alt hvad vi kan for at flere bliver en del af forenings og kulturlivet, og at det sker i alle aldre.

Bolig

 

FOLKESKOLE