Arbejderbevægelsens Erhvervsråd spår, at vi vil mangle ca. 70.000 faglærte hænder i 2025. En af årsagerne er, at alt for få unge tager en erhvervsuddannelse. Her hjælper det ikke, at alt for mange unge ikke kan finde en læreplads.

Alene i Holbæk kommune har vi lige nu over 150 unge, som søger efter en mester. Vi kommunalpolitikere kan faktisk gøre noget ved dette problem. Hvis vi vil.

Vi kan indføre uddannelsesklausuler i alle kommunale udbud og på den måde kræve, at virksomheder, der løser opgaver for kommunen, har elever, mens opgaven bliver løst. Jeg har – sammen med Radikale Venstre – forsøgt at indføre uddannelsesklausuler i kommunen. Indtil videre uden held.

Hverken Venstre eller Lokallisten ønsker at lægge stemmer til. I stedet vil de to partier indføre frivillige partnerskabsaftaler, hvor en murermester fx selv bestemmer, om han vil have elever, når han løser opgaver for kommunen.

Det er ikke ambitiøst nok. Det samme mener i øvrigt Dansk Håndværk, som repræsenterer 20.000 virksomheder. De mener, det skaber unfair konkurrence, når der ikke er samme krav til alle.

Uddannelsesklausuler er bare et af værktøjerne, vi kommunalpolitikere har, når vi vil gøre mere for at flere bliver faglærte.

Tættere samarbejde mellem skoler og virksomheder, lærlingebesøg i klasseværelset og en stærkere UU-vejledning er også forslag. Det er også i tråd med den ”praktiske projektopgave”, hvor vi i Holbæk Kommune faktisk er gået forrest for at åbne de unges øjne for de muligheder, man har med et svendebrev. Men vi skal gøre endnu mere.

De manglende lærepladser er ikke kun et problem for den enkelte unge. Den manglende faglærte arbejdskraft er også en bombe under dansk velstand.

Får virksomhederne ikke den arbejdskraft, de har brug for, må de sige nej til mange ordrer. Vi går dermed glip af vækst og fremgang, som kan finansiere et stærkere velfærdssamfund. Værst af alt bliver det, hvis virksomhederne flytter ud, fordi behovet for arbejdskraft ikke kan udfyldes.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har vurderet, at manglen på faglærte alene på jern- og metalområdet kan koste os så meget som 26 milliarder kroner om året på BNP. Det koster også på eksporten.

I kommunen må vi altså handle og gøre vores for, at flere vælger en faglært fremtid.