For en uge siden bragte DR nyheden om, at Holbæk er den kommune i landet, der har flest ældre pr. nattevagt. En plejer på en nattevagt ansat i Holbæk skal i gennemsnit se 29 ældre i hverdagen og 32 i weekenden. Til sammenligning skal en plejehjælper i Assens Kommune i gennemsnit se 11,9 borgere pr. nattevagt. I forbindelse med undersøgelsen interviewede DR en plejer i Holbæk, der sagde, at hun ikke altid føler, at de ældre er blevet behandlet værdigt, når hun går hjem fra en nattevagt.

Det gør mig som socialdemokrat i Holbæk Kommune trist, at vi ligger så dårligt i statistikkerne på landsplan, når det kommer til velfærd til vores ældre.

I Holbæk Kommune har vi været igennem store besparelser på ældreområdet. Et flertal i byrådet har i flere år ikke været parate til at hæve skatten for at mindske antallet af nedskæringer på vores velfærd. Ikke før nu, hvor vi nærmer os valget. Men skaden er sket – det viser historien fra DR. Det har ikke være kønt at se på disse nedskæringer, der har forringet velfærden – navnligt ikke for de ældre, som er blevet stærkt berørt af dem.

Under budgetforhandlinger i kommuner landet over konfronteres vi med nyheder om spareplaner, som skridt for skridt ødelægger trygheden for vores ældre medborgere. Rystende forslag, som handler om at lade ældre blive i sengen det meste af dagen, afskaffe basal hjælp og spare på alle de servicetilbud, som øger den enkeltes livskvalitet.

For Venstre i Holbæk er ældreområdet tilsyneladende ikke en prioriteringssag. Til DR svarede Venstres formand for det udvalg, der har ansvaret for ældreområdet, at der ikke er plads i budgettet til flere varme hænder på ældreområdet.

Det kan vi ikke være bekendt.

I Holbæk Kommune skal vi have vores prioriteringer i orden. For os i Socialdemokratiet er der ingen tvivl om, at tryghed for de ældre står højt på dagsordenen. Jeg mener, at der er brug for, at kommunen etablerer et samarbejde med foreningslivet om at modvirke ensomhed, depression og psykisk sårbarhed blandt ældre, som er et meget overset problem.
Men vi bliver også nødt til at skabe rum og plads for forbedringer på ældreområdet i vores budget. Det skylder vi vores ældre borgere.