Vores fælles folkeskole skal være første valg

Vores fælles folkeskole skal være første valg

Socialdemokratiet vil

  • Sørge for at den nuværende skolestruktur evalueres.
  • Indføre en lokal arbejdstidsaftale.
  • Sikre at gode erfaringer deles på tværs af skoledistrikterne.
  • Bevare de nuværende skoler i de kommende år, således at lokalområderne har mulighed for at have deres børn i det nære miljø. Skolerne er vigtige samlingspunkter i lokalsamfundene.
  • At der skabes respekt for lærer/pædagogarbejdet i folkeskolen.
  • At folkeskolerne indgår partnerskaber med lokale virksomheder. Det kan ske som en del af ”den åbne skole”.
  • Lærlinge inviteres på besøg på folkeskolerne for at fortælle om det attraktive valg at blive faglært.

Socialdemokratiets mål med folkeskolen er, at alle elever bliver så dygtige som muligt. Ligeså vigtigt er det, at hverdagen i skolen er sjov og spændende for eleverne.

Vi har dygtige og engagerede lærere på alle kommunens skoler. Men rammerne og økonomien for skoleområdet har i mange år været udfordret. Det skal der rettes op på.

Folkeskolen skal have mulighed for at udvikle sig i samspil mellem ledelse, medarbejdere, forældre og det omliggende lokalområde.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at folkeskolen bliver det naturlige valg, når forældre skal vælge skole til deres barn.

En lokal arbejdstidsaftale

Der skal arbejdes for, at folkeskolen er forældres og elevers førstevalg. Det sker ikke fra den ene dag til den anden – det bliver et langt sejt træk.

Men allerede i dag er der ting, der kan og skal arbejdes med: f.eks. en smidigere overgang fra børnehave til skole, overgangen mellem de enkelte skolers trin og ikke mindst udskolingen. På samme måde skal vi sikre, at arbejdsmiljøet for lærerne forbedres.

Derfor går Socialdemokratiet ind for, at der indgås en lokal arbejdstidsaftale for lærerne. Målet er 750 undervisningstimer og en sikring af forberedelsestiden for den enkelte lærer.

Vi skal se udfordringerne i øjnene

Vi skal turde at se udfordringerne på skoleområdet i øjnene. Det gælder de udfordringer, der er opstået ved indførelsen af den nye skolestruktur, og de forringelser, der er kommet som konsekvens af kommunens dårlige økonomi. Socialdemokratiet vil arbejde for at vende den udvikling.

Vi vil sørge for, at der laves en evaluering af skoleområdet i forhold til den nye distriktsstruktur, med henblik på eventuelle tilpasninger og ændringer.

Vi skal sætte målrettet ind og give skolerne bedre mulighed for at lykkes med opgaven.

En stærkere vejledningsindsats

Vejledning til uddannelse begynder i grundskolen allerede i de mindste klasser.
Når flere unge skal tage en uddannelse kræver det, at de opfylder karakterkravene for
optagelse til de enkelte uddannelser, samt at de modtager en god og alsidig vejledning.

Socialdemokratiet ønsker, at der arbejdes for en endnu bedre overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse.Vi vil sikre, at den enkelte elev kommer godt i gang og med det rigtige valg af uddannelse.

Færdigheder

Indsendt den

18/10/2017