Vi skal støtte de unges drømme

Vi skal støtte de unges drømme

Socialdemokratiet vil

  • Fastsætte en intern målsætning om, at 30 % af kommunens grundskoleelever skal tage en erhvervsuddannelse.
  • Arbejde for, at kommunen hjælper med at ”matche” mindre virksomheder, der gerne vil tage en lærling.
  • Etablere en partnerskabsaftale mellem UU-vejledningen, den lokale erhvervsskole, relevante brancheorganisationer og kommunen. Parterne forpligter hinanden til at skaffe et bestemt antal praktikpladser inden for en bestemt periode.
  • Indføre sociale klausuler, med kædeansvar, ved offentlige anlægsprojekter. Klausulerne beskriver, hvor mange praktikpladser virksomheden skal tilknytte projektet. Kommunen fører efterfølgende tilsyn for at sikre, at kontrakten overholdes.
  • Sikre at kommunen understøtter et godt ungdomsmiljø omkring ungdomsuddannelsesinstitutionerne.
  • Sikre at unge der får afbrudt et uddannelsesforløb, hurtigt samles op og guides tilbage i et uddannelsesforløb.
  • Arbejde for flere billige boliger til unge.

Socialdemokratiet har høje forventninger til ungdommen. Vi ønsker for dem, at de alle udlever deres drømme, og vi vil give dem muligheden for at kunne gøre det.

Flere af Holbæk kommunes unge skal tage en uddannelse. En fremtid som ufaglært er usikker i en tid, hvor de ufaglærte job kun bliver færre. Adgangsbilletten til en tryg fremtid med et fast job og en god indtægt er en uddannelse.

Socialdemokratiet ønsker en reel uddannelsesgaranti, der sikrer, at ingen ung lades i stikken. Vi skal derfor sikre en bedre overgang mellem folkeskole og ungdomsuddannelse. Unge, der får afbrudt et uddannelsesforløb, skal hurtigt samles op og guides tilbage i et andet uddannelsesforløb.

Alle unge skal have en ekstra chance

Vi skal muliggøre vejen til uddannelse. Socialdemokratiet vil fastsætte en målsætning om, at 30 procent af kommunens unge tager en erhvervsuddannelse.

Vi ved, at dele af erhvervslivet snart vil mangle kvalificeret arbejdskraft. Derfor er det altafgørende, at flere unge tager en uddannelse – og særligt en erhvervsuddannelse.

Det kræver, at vejledningen omkring vores unge målrettes mere og at der skabes flere lærepladser. Mangel på lærerpladser kan sætte en stopper for den unges drømmeuddannelse. Det må ikke ske.

Kommunen skal i et endnu tættere samarbejde med vores virksomheder og erhvervsuddannelserne om denne udfordring.

Gode ungdomsmiljøer

Sociale relationer og gode ungdomsmiljøer er afgørende for, at unge gennemfører deres uddannelse.

Derfor er det vigtigt for Socialdemokratiet, at kommunen understøtter et godt ungdomsmiljø omkring ungdomsuddannelsesinstitutionerne. Alle unge skal føle de er en del af et godt fællesskab.

Det er vigtigt, at kommunens unge har mulighed for at blive boende i Holbæk Kommune. Derfor skal vi arbejde for flere billige boliger til unge.

Færdigheder

Indsendt den

17/10/2017