Orden i økonomien – penge til velfærd

Orden i økonomien – penge til velfærd

Borgerne i Holbæk Kommune har de seneste år oplevet, hvordan kommunale besparelser har haft voldsomme konsekvenser for velfærden.

Det er Socialdemokratiets vigtigste prioritet at få ryddet op og hurtigst muligt få genskabt en sund økonomi, så vi igen kan få råd til velfærd. Det kan lade sig gøre, men det kræver politisk vilje at gennemføre.

Socialdemokratiets genopretning af økonomien og velfærden i Holbæk Kommune skal ske ved at indføre:

  • En velfærdsprocent øremærket børn, unge og ældre.
  • En troværdig økonomistyring, så borgerne igen kan have tillid til den politiske ledelse.
  • En mere fokuseret beskæftigelsesindsats, så flere kommer i beskæftigelse.

Velfærdsprocenten

Velfærdsprocenten er en kontrakt med kommunens borgere om at hæve kommuneskatten med et procentpoint. Pengene fra velfærdsprocenten skal øremærkes børn, ældre, handicappede og andre udsatte.
Det er en forudsætning for vores velfærd, at vi sikrer, at der er penge i kommunekassen. Vi er klar over, at vi ikke kommer i mål med det samme.

Kommunens økonomiske problemer er store, og der findes ingen nemme løsninger. Men velfærdsprocenten giver os mulighed for at løfte velfærden nu og her – og det er tiltrængt.Styr på driften afHolbæk KommuneGang på gang har kommunens borgere været vidne til, at de fastlagte budgetter ikke er blevet overholdt, og at der ikke har været styr på driften i Holbæk Kommune. Bedre velfærd på den lange bane kræver, at vi lykkes med at få styr på kommunens drift her og nu.

Der er behov for en stram økonomistyring i Holbæk Kommune i de kommende år. Det kræver fokus og et samlet overblik over økonomien. Det betyder, at der er behov for tæt koordination og budgetopfølgning.
Socialdemokratiet foreslår derfor et månedlig økonomiopfølgnings møde mellem borgmester, udvalgsformændene og direktionen.

Skarpt fokus på beskæftigelsesområdet

I den kommende byrådsperiode er det vigtigt for Socialdemokratiet, at beskæftigelsesområdet i højere grad tænkes ind som et redskab til at sikre en bedre økonomi. I Holbæk Kommune er stigende ledighed blandt unge og voksne en stor udfordring.

For at bekæmpe den ledighed kræver det, at byrådet fokuserer på dette område hele tiden. Og det er klog politik at fokusere på beskæftigelsen: Hver gang vi får flyttet en borger fra passiv forsørgelse til uddannelse eller beskæftigelse, sparer det både kommunen penge til forsørgelse og giver flere indtægter i form af skatter. Penge, vi kan bruge til velfærd.

Færdigheder

Indsendt den

22/10/2017