Styrk vækstkraften, der hvor den er

Styrk vækstkraften, der hvor den er

Socialdemokratiet vil

  • Stoppe for reklamekampagner. Pengene skal i stedet bruges på at sikre gode tilbud til kommunens iværksættere.
  • Arbejde for en hurtigere sagsbehandling for virksomhederne.
  • Styrke erhvervsuddannelserne på byggeområdet i vejledningen og det kommunale samarbejde med virksomhederne.
  • Skabe en helhed sammen med vores nabokommuner, frem for at bruge kræfterne i internationale initiativer.
  • Sikre grundlag for vækst i hele kommunen, også uden for Holbæk by.

Holbæk Kommune er over de seneste årtier en af de kommuner, der har mistet flest
produktionsarbejdspladser.

Store virksomheder som Superfos, Slagteriet, Beauvais og Schulstad er lukket, og har tvunget mange til at pendle til nabokommuner som Kalundborg og Ringsted, hvor der skabes mange nye arbejdspladser.

Socialdemokratiet i Holbæk Kommune vil arbejde hårdt for at sikre flere arbejdspladser inden for kommunegrænsen, samtidig med at vi erkender, at vores nyere historie har skabt en arbejdsdeling i Nordvestsjælland, hvor industrien foretrækker Kalundborg, mens turisterhvervet trives i Odsherred.

Vi skal ikke konkurrere med vores naboer på de områder, hvor de er stærkest, men glæde os over, at det også skaber arbejde til Holbæk Kommunes borgere.

For socialdemokraterne handler erhvervs- og vækstpolitik i høj grad om at skabe jobs, indtægter til familien og velfærdskroner til kommunen.

Socialdemokratiet ønsker, at det er borgmesteren, der går forrest i erhvervsindsatsen. Man skaber ikke gode vilkår for virksomhederne gennem kampagner, men først og fremmest ved at der er politisk vilje fra øverste politiske niveau.

Iværksættere og hurtigere sagsbehandling i stedet for kampagner

Den bedste måde at skabe vækst i Holbæk er at sikre, at de virksomheder, der er i kommunen er tilfredse med at være her. Er de det, vil de også anbefale den over for andre.

Vi skal stoppe de mange marketings- og kampagneinitiativer på erhvervsområdet og i stedet satse på at gøre det godt for dem, der vil skabe nye virksomheder og arbejdspladser lokalt.

Socialdemokratiet vil hellere bruge kræfterne på at hjælpe en dygtig lokal iværksætter på vej, end på at betale for busreklamer i København, som ingen effekt har haft.

Vi skal give kvalificeret hjælp lokalt til de iværksættere, som skaber langt de fleste nye
arbejdspladser og sikre en hurtigere sagsbehandling for virksomhederne.

Styrk byggeriet gennem uddannelse

I Holbæk arbejder mange indenfor byggeriet. Hvis vi også skal have de arbejdspladser i fremtiden kræver det, at vores erhvervsuddannelser lokalt bliver opretholdt og styrket.

Desværre går det i dag den modsatte vej: På januar holdet på mureruddannelsen startede der i 2017 fem elever, mens der i 2007 startede 55. Det er en udvikling, der skal vendes, og det kræver aktivt partnerskab fra kommunens side.

Socialdemokratiet vil gøre EUC Nordvestsjælland til den førende erhvervsskole indenfor byggeriet, og vi skal tiltrække nye videregående uddannelser inden for erhvervsakademiområdet, fx som installatør eller bygningskonstruktør.

Hellere Costa Kalundborg end Greater Copenhagen

Udviklingen går stærkt hos vores vestlige nabo i Kalundborg, og det betyder også meget for Holbæk Kommunes borgere. Hvis man bor i Jyderup er der kortere til Novo Nordisk end til Holbæk centrum, og mange får et godt job der.

I Nordvestsjælland udfylder Holbæk rollen som handelsby og center for de liberale erhverv, i samspil med Kalundborg og Odsherred. Derfor skal vi blive dygtige til at skabe arbejdspladser, der understøtter vores naboers og vores egne virksomheder: underleverandører, konsulentydelser, et sted at spise, når man skal ud om aftenen.

Der er penge nok i omløb i Nordvestsjælland, men vi kan kun skabe flere lokale jobs, hvis folk bruger dem lokalt i stedet for at tage til Roskilde eller København. Både for borgere og virksomheder skal Holbæk Kommune skabe tilbud inden for liberale erhverv, detailhandel og oplevelser, som de øvrige byer i landsdelen er for små til.

Det betyder også, at vi i vores erhvervspolitik i langt højere grad skal koordinere og samarbejde med vores naboer, frem for at bruge kræfterne i Kina-initiativer eller prestigeprojekter med udgangspunkt i hovedstadens erhvervsliv.

Styrk hele kommunen

Mange af de største virksomheder i Holbæk Kommune er opstået uden for Holbæk by. Derfor er det også vigtigt, at der fremadrettet er mulighed for at drive virksomhed, dér hvor man bor og lever.
De fleste vil helst være tæt på deres virksomhed, og derfor skal det sikres, at de har mulighed for det i den måde vi planlægger vores kommune.

Færdigheder

Indsendt den

15/10/2017