Plads til alle

Plads til alle

Det er en socialdemokratisk grundholdning at holde hånden under de svage i samfundet. Derfor vil vi arbejde for, at borgere med sociale problemer får en værdig tilværelse med en plads i fællesskabet og et trygt livsforløb. Og vi vil forpligte os til, at finde en plads til alle – uanset evner og mulighed.

Fysisk og psykisk handicappede skal gennem en helhedsorienteret indsats sikres mulighed for en tilværelse så tæt på det normale som muligt.

Medborgere med et handicap skal garanteres samme adgang til den grundlæggende velfærd.

Der skal skabes bofællesskaber for såvel yngre som ældre, og vi vil sikre efterlevelse af den politik, vi vedtager på handicapområdet.

Det skal bl.a. ske ved at sørge for, at der er fokus på tilgængelighed, både når det gælder det fysiske rum, eksempelvis til kommunens bygninger og når det gælder elektronisk tilgængelighed for synshandicappede eller hørehæmmede.

Ligeledes vil vi arbejde for, at Center for specialundervisning, CSU, i Holbæk, også i fremtiden kan hjælpe vores unge borgere, der har problemer med indlæring og adfærd.

Færdigheder

Indsendt den

13/10/2017