Lokal udvikling i hele kommunen

Lokal udvikling i hele kommunen

Socialdemokratiet vil

  • Afdække muligheder for at skabe byggegrunde i alle lokalområderne.
  • Medvirke til at der skabes rum for nye og anderledes boformer, og at disse hjælpes på vej og understøttes af kommunen.
  • Styrke samarbejdet og dialogen mellem kommune, politikere og lokalområderne.
  • Arbejde målrettet for hurtigere og mere smidig sagsbehandling.
  • Sikre at vækstpotentialet afdækkes i alle lokalområder.
  • Indføre en fast dag om måneden på rådhuset, hvor borgerne kan stille spørgsmål og komme med gode ideer til borgmesteren.

Vore lokale samfund er en vigtig del af Holbæk Kommunes DNA. Her kommer man hinanden ved, vi bor ikke bare i en by eller landsby – vi lever i et lokalsamfund, og vi er en del af et fællesskab.

Hvert enkelt af vores lokalområder er med til at gøre Holbæk til en kommune, som vi kan være stolte af. Socialdemokratiet går ind for, at der skal ske en positiv udvikling i hele kommunen. Det gælder lige fra tilflytning til arbejdspladser og kulturtilbud.

Fællesskaber hvor vi kan samles

Fællesskabet i de lokale samfund giver tryghed for borgerne. At man kender hinanden og hilser, når man går forbi hinanden på gaden, er med til at gøre, at vi føler os hjemme, der hvor vi bor.

For Socialdemokratiet er det vigtigt, at der i lokalområderne findes sociale aktiviteter, foreninger og fællesskaber, der giver lokalt liv og sammenhold.

Vi vil arbejde for, at der i lokalområderne er offentligt tilgængelige naturområder og fysiske samlingssteder.

Det skal være nemmere at være lokal ildsjæl

De gode ideer blomstrer og lever i kommunens lokalområder. Mange borgere er frivillige og tager ansvar for det lokalsamfund, som de er en del af. Det er en styrke for kommunens sammenhængskraft. Desværre oplever for mange borgere og ildsjæle, at det gode initiativ bliver stoppet af bureaukrati eller langsommelig sagsbehandling. Det vil Socialdemokratiet gøre op med.

Vi vil derfor igangsætte initiativer, der skal gøre samarbejdet mellem kommunen og lokalområderne bedre og sørge for hurtigere hjælp og mere smidig sagsbehandling.

Derudover ønsker vi fortsat at udvikle dialogen mellem politikerne og lokalområderne. Konkret ønsker vi, at bevare Fællesskaberne som dialogfunktion mellem lokalområderne, kommunen og politikerne.

Udvikling i vores lokalområder

I flere af kommunens lokalområder har vi oplevet, hvordan mangel på byggegrunde har sat en stopper for en ellers positiv udvikling af et lokalsamfund.

Et eksempel på det er Svinninge, der indtil for nyligt ikke havde haft en eneste byggegrund til salg siden kommunesammenlægningen i 2007.

Lokale byggegrunde er med til at sikre udvikling og tilflytning i vores lokalsamfund. Vi skal derfor arbejde målrettet for, at alle muligheder for at skabe flere byggegrunde i lokalområderne afdækkes, og på den måde skabe mulighed for udvikling og tilflytning.

Direkte adgang til borgmesteren

Det er vigtigt for os, at der bliver skabt en tættere dialog mellem borgerne og den politiske ledelse.

Derfor ønsker Socialdemokraterne at give borgerne bedre adgang til borgmesteren med spørgsmål og gode ideer. Socialdemokratiet foreslår, at rådhuset åbnes ved at ”Borgmesteren tager imod” borgere og organisationer en fast dag om måneden.

Færdigheder

Indsendt den

11/10/2017