Kultur skal berøre og bevæge

Kultur skal berøre og bevæge

Socialdemokratiet vil

  • Styrke samarbejdet mellem skoler og fritids- og kulturlivet.
  • Sikre let adgang til faciliteter og lokaler for foreninger og borgere.
  • Skabe livskvalitet og fællesskab gennem natur- og kulturoplevelser.
  • Sikre at kulturen er tilgængelig og tæt på din hverdag.

Kultur- og foreningslivet er grundlaget for et aktivt liv i fællesskab. Kultur og idræt bevæger os fysisk og flytter vores verden. Socialdemokratiet vil gøre det let at være udøvende. Sammen vil vi skabe rammerne for gode oplevelser af høj kvalitet i hverdagen.

Foreningstilbud til børn og unge

Socialdemokratiet vil styrke integrationen mellem foreninger og skoler, så kulturelle oplevelser og foreningsaktiviteter bliver en naturlig del af børnenes hverdag.

Alle børn i Holbæk Kommune skal i løbet af deres uddannelse have mulighed for at være udøvende i en sports eller kulturel forening.

I løbet af deres skolegang skal de møde professionel kunst og kultur. Oplevelse, deltagelse og læring er grundlaget for dannelse, men også for en spændende og indholdsrig hverdag.

Kulturen skal komme hele kommunen til gode

Vi vil have offentlige rum, der indbyder til aktivitet og ophold. En aktiv arkitekturpolitik skaber livskvalitet og stolthed over byen. Vi skal bygge på de styrker og forskelle, der er på land og by. Kommunen skal gøre det let for foreninger og borgere at få adgang til faciliteter og lokaler. Det skal være let og attraktivt at dyrke sport i naturen. De ældre, som ikke selv kan opsøge kulturen skal have tilbud på plejehjemmene.

Naturoplevelser

Tæt kontakt med skov og vand, masser af himmel og udsyn er nogle af kvaliteterne ved at bo i Holbæk Kommune.

Vi skal sikre let adgang hvad enten det er i form af stier, en smuk udsigt i forbifarten eller mulighed for at bruge naturen til sport eller fordybelse.

Færdigheder

Indsendt den

12/10/2017