Integration er et fælles ansvar

Integration er et fælles ansvar

Socialdemokratiet vil

  • Udvide dialogen med erhvervslivet, fagbevægelsen og kommunens offentlige arbejdspladser for, at der bliver etableret de nødvendige arbejdspladser.
  • Fastholde ’Min plan’ (handleplan for den enkeltes integrationsforløb).
  • Bevare integrationsrådet i Holbæk Kommune så dialogen mellem kommunen, frivillige og fagfolk på integrationsområdet bevares.
  • Sikre at integration af flygtninge sker med udgangspunkt i den enkeltes behov.
  • Arbejde for at boligplaceringen af flygtninge tager et samlet integrationshensyn.
  • Arbejde for at flere flygtninge og indvandrere bliver en aktiv del af foreningslivet.

Den bedste integration er lokalt forankret. Det er i mødet med hinanden i skolen, på arbejdet eller i foreningslivet at integrationen sker.

Den nuværende flygtningesituation stiller høje krav til kommunerne. Det er vigtigt, at vi sikrer en ordentlig integration og at der bliver taget hånd om de nye borgere. Socialdemokratiets har tre overordnede fokusområder i integrationspolitikken: Arbejde, Bolig og Relationer.

Det handler om ret og pligt

For Socialdemokratiet er balancen mellem det personlige ansvar og fællesskabet kernen i vores tilgang til integration. Vi må aldrig være bange for at stille krav til hinanden.

Socialdemokratiet tror på, at mennesker udvikler sig, når vi forventer noget af hinanden.
Vi ser arbejde som et vigtigt redskab til at sikre et stærkt fodfæste i samfundet.

Vi vil derfor udvide dialogen med erhvervslivet, fagbevægelsen og kommunens offentlige arbejdspladser for, at der bliver etableret de nødvendige arbejdspladser.

Det er vigtigt, at integration sker med udgangspunkt i den enkeltes behov. Nogle har mere brug for sprogundervisning end andre og ligeledes kan nogle komme i arbejde hurtigere end andre.

Socialdemokratiet ønsker derfor at fortsætte arbejdet med ’Min plan’. En handleplan, der tager udgangspunkt i den enkelte, og som sikrer, at ingen overlades til sig selv.

Integration der hvor vi bor

For Socialdemokratiet er bolig en vigtig forudsætning for integration. Der hvor vi bor er med til at forme vores normer og værdier.

Vi har set, hvordan mange lokalsamfund bidrager til at flygtninge og indvandrere bliver en aktiv del af vores lokalsamfund. Det har stor betydning for integrationen.

Følelsen af at føle sig hjemme er helt afgørende for den ro, der skabes i integrationen.

For Socialdemokratiet er det vigtigt, at boligplaceringen af flygtninge tager et samlet integrationshensyn. Det betyder, at vi skal sørge for, at flygtningene bliver fordelt i hele kommunen og får en fast bolig hurtigst muligt.

Vi vil i samarbejde med de almene boligorganisationer og indvandrerforeninger styrke de enkelte boligmiljøer, således at beboersammensætningen fører til en god udvikling.

Relationen mellem du og jeg

Relationer helt afgørende for en god integration. Mange venskaber og relationer starter i
foreningslivet. Foreningerne er med til at skabe en social sammenhængskraft på tværs af sociale skel og kulturer.

Mange foreninger i Holbæk Kommune tager allerede et stort socialt ansvar for integrationen. Det er vigtigt og prisværdigt. Den retning skal fortsætte.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at endnu flere flygtninge og indvandre bliver aktive i foreningslivet. Vi skal sikre, at alle har mulighed for at være aktive i foreningslivet; også i udsatte familier, hvor økonomien er udfordret.

Færdigheder

Indsendt den

09/10/2017