Frihed til faglighed

Frihed til faglighed

Socialdemokratiet vil

  • Afskaffe unødigt bureaukrati og kontrol og dermed frigøre tid, som medarbejderne kan bruge sammen med borgerne.
  • Give større ledelsesrum til kommunens offentlige ledere.
  • Garantere medarbejderne arbejdsro efter større kommunale ændringer.
  • Arbejde med flerårige budgetter.

God ledelse i Holbæk Kommune handler ikke kun om gode ledere, men i ligeså høj grad om, hvilke rammer og vilkår lederne skal agere under.

Socialdemokratiet har store forventninger til kommunens velfærdsinstitutioner. Vi ved, at de offentlige institutioner kan og skal flytte mennesker.

Vi skal derfor sikre, at rammevilkårene for lederne i kommunen skaber de bedste forudsætninger for et godt arbejdsmiljø og for god offentlig service. Procesregler og dokumentationskrav har mange steder i kommunen medført væsentlige indskrænkelser af ledelsesrummet. Den udvikling vil Socialdemokratiet vende.

Vi vil tage et lokalt opgør med New Public Management og give friheden tilbage til lederne og deres medarbejdere.

Fokus på resultater

I Socialdemokratiet mener vi, at de offentlige ledere i Holbæk kommune skal have større
ledelsesmæssigt handlerum til at sætte en faglig retning for medarbejderne.

Frem for politisk detailregulering skal vi styre efter velvalgte mål for kvaliteten af opgaverne. Der skal være fokus på om indsatsen rent faktisk virker, frem for på overholdelse af procesregler.

Det kræver tilbageholdenhed fra borgmesterkontoret og administrationen i forhold til at indføre nye procesregler og dokumentationskrav, der indskrænker de offentlige leders ledelsesrum.

Fremgang kræver arbejdsro

De fleste medarbejdere i Holbæk Kommune vil kunne nikke genkendende til, at der i den sidste byrådsperiode er sket store strukturændringer på mange af kommunens kerneområder. Det er vigtigt for Socialdemokratiet, at ledere og medarbejdere får tid til at implementere store ændringer.

Derfor foreslår vi, at når byrådet vedtager større ændringer eller ruller projekter ud, skal de berørte offentlige institutioner efterfølgende garanteres en periode med arbejdsro.

Flerårige budgetter

I Socialdemokratiet mener vi, at der bør arbejdes og planlægges på en sådan måde, at budgetter og mål strækker sig længere end et enkelt år. I stedet bør de lægges fast over en flerårig periode, så offentlige institutionsledere får mere stabile rammevilkår. På den måde vil lederne kende til de økonomiske rammer for de kommende år og dermed have større overblik og bedre mulighed for at planlægge arbejdet og prioriterede indsatser i institutionen.

Færdigheder

Indsendt den

20/10/2017