Socialdemokratiet vil

  • Arbejde med initiativer, som bekæmper ufrivillig ensomhed og understøtter et aktivt seniorliv.
  • Støtte de frivillige foreningsdannelser og tilbud til ældre.
  • Prioritere genoptræning og vedligeholdende træning højt, så den enkelte borger får bedre sundhed og livskvalitet.
  • Sikre at unødvendig dokumentation undgås, så medarbejdernes tid bruges på at hjælpe vores ældre og handicappede borgere.
  • Sikre at medarbejdere har gode arbejdsforhold og løbende bliver efteruddannet.
  • Arbejde for en værdig ældrepleje med nærvær, medbestemmelse og respekt.
  • Arbejde for trygge boformer til ældre i hele kommunen.

Alle har ret til en tryg og værdig alderdom. Ældre er lige så forskellige som alle andre
befolkningsgrupper. Derfor skal de heller ikke behandles ens, men efter behov.

Mange ældre har et fint og indholdsrigt liv til de er højt oppe i årene, før de får brug for praktisk eller personlig hjælp. Når den tid opstår for den ældre, skal kommunen være til stede med de relevante tilbud.

Ældre der har brug for hjælp til at klare hverdagen, skal have en værdig ældrepleje med nærvær, medbestemmelse og respekt.

Holbæk Kommune skal være et sted, hvor man har lyst til at blive gammel. Og hvor vi ikke bare tager os af de ældres sundhed, men også kan tænde livsgnisten i hverdagen.

Sundhed og nærvær går hånd i hånd

Socialdemokratiet vil investere i sundhedsfremme og forebyggelse, fordi vi ved, at det kan komme alle til gode. Alt for mange ældre føler sig ensomme. Bare fordi man bliver ældre, skal livet ikke gå i stå. Sociale aktiviteter og samvær med andre, har stor betydning for livskvaliteten.

Socialdemokratiet vil derfor arbejde for at sikre ældre mulighed for at deltage aktivt i kultur- og fritidslivet, og vi vil arbejde for, at de aktiviteter, der foregår i lokalområdet også bliver en del af de ældres hverdag.

En tryg hverdag

Hjemmeplejen er et af de bærende elementer i velfærdssamfundet, og derfor skal vi fastholde og udbygge den kommunale hjemmepleje, så vi sikrer størst mulig tryghed for borgerne.

Den ældre skal sikres støtte, vejledning og mulighed for at vælge. Men vi skal ikke klientgøre raske ældre. Der skal tages udgangspunkt i den ældres ønsker og behov, og den ældre skal kunne bevare indflydelsen på sit eget liv. Derfor skal hjemmehjælpen også være fleksibel.

Socialdemokratiet vil arbejde for nærledelse i hjemmeplejen, så man hurtigt kan ændre på
opgaverne i den daglige drift. Medarbejderne skal kunne bruge mindre tid på papirarbejde og have mere tid til menneskelig kontakt.

Hverdagens opgaver, som giver livskvalitet for ældre, skal i så høj grad som muligt stadig kunne udføres. Et eksempel på det er madlavning. Socialdemokratiet vil arbejde for, at borgerne i højere grad kan være med, når den varme mad skal tilberedes på vores plejehjem.

Trygge boformer

Alle skal have et trygt hjem. Vi er alle forskellige og derfor bør vi have mulighed for at bo, som vi selv gerne vil. Derfor vil Socialdemokratiet arbejde for, at der er en bred vifte af ældreboliger og boformer rundt om i Holbæk Kommune. Boligerne skal give ældre mulighed for aktive og gode oplevelser, der skaber tryghed for den enkelte og familien.