Børneområdet skal løftes

Børneområdet skal løftes

Socialdemokratiet vil

  • Sikre at der er de hænder og den faglighed i den enkelte institution, der skal til for at alle børn kan rummes og udvikles.
  • Arbejde for fleksible åbningstider i daginstitutionerne.
  • Sikre at unødvendigt papirarbejde undgås.
  • Der skal arbejdes med ”den gode overgang” til skole. Der har allerede været forsøgt nogle spændende modeller, der kan videreudvikles.
  • Den faglige udvikling skal fastholdes og videreudvikles.
  • De 4 distrikter skal have størst mulig frihed til at udvikle sig lokalt, og så tidlig dele viden og nye erfaringer distrikterne imellem.
  • Dagplejen skal fortsat være en valgmulighed og et alternativ til daginstitution.

En god start på livet er det vigtigste fundament for en tryg og god opvækst. For Socialdemokratiet er det derfor en klar prioritet, at børneområdet løftes.

Vi vil satse på en tidlig indsats, der sikrer, at alle børn har de bedste forudsætninger for at udfylde deres potentiale.

Vi ved, at den tidlige indsats er afgørende for barnets sproglige, faglige og sociale udvikling.

Lige muligheder i livet starter i hjemmet, i daginstitutionen og i dagplejen.

En kommune for børnefamilier

Socialdemokratiet vil sikre, at alle børn får den bedst tænkelige start på livet. Vi skal skabe attraktive tilbud til børnefamilierne, så de oplever, at Holbæk kommune er et godt og trygt sted at bo.

Pasningsgaranti er en selvfølge for Socialdemokratiet. Vi ønsker frit valg til alle typer pasningsordninger, ligesom vi ønsker, at åbningstiderne i hvert distrikt gøres mere fleksible for at imødekomme behovet hos forældrene.

Gode og aktive børnemiljøer er et vigtigt element i børnenes udvikling. Holbæk skal være en attraktiv kommune for børnefamilier.

Flere pædagoger i daginstitutionerne

Forældre skal trygt kunne aflflevere deres barn i en af vores daginstitutioner velvidende, at pædagogen har tiden til at støtte barnet i at udvikle sig. Det skylder vi både børnene, forældrene, pædagogerne og hinandens fremtid.

Vi kan i dag konstatere, at der er for få medarbejdere på daginstitutionsområdet og at det skaber utryghed både for forældrene og medarbejderne.

For Socialdemokratiet er det derfor en klar prioritet, at der skal være flere pædagoger i
daginstitutionerne.

Mere tid til leg

Socialdemokratiet oplever pædagogerne på daginstitutionsområdet som fagligt stærke og ansvarsbevidste. Men vi er klar over, at de rammer, som mange medarbejdere arbejder under ikke er optimale. For mange steder er ledelsesrummet begrænset, mens de pædagogiske medarbejdere mister en stor del af deres faglige frihed.

Det sker blandt andet, når kommunen køber nye pædagogiske koncepter ind, uden at tage udgangspunkt i den enkelte institutions ressourcer. Det skal vi gøre op med.

Socialdemokratiet vil give institutionerne større ro om rammerne, mere ansvar og større frihed til at sætte fagligheden i centrum.

Færdigheder

Indsendt den

20/10/2017