Socialdemokratiet vil

  • Afsætte et årligt fast beløb til cykelstier.
  • Være med til at fremme omstillingen til økologisk landbrug.
  • Fremme natur genoprejsningsprojekter.
  • Fremme klimaindsatsen ved bl.a. skovrejsning og beskyttelse af naturområder.
  • Støtte op om den økologiske og bæredygtige nytænkning.
  • Fremme lokale og økologiske råvarer i kommunens institutioner. • Arbejde for en bedre og mere fleksibel offentlig transport.

Vi skal passe godt på vores miljø, natur og klima, så vores børn kan vokse op i en kommune, der er mindre forurenet og mere bæredygtig. Hvor vi kan trække vejret frit uden at blive syge. Hvor vi kan drikke rent vand af hanerne, og hvor vi kan spise mad uden at udvikle allergier.

For Socialdemokratiet er det en bunden opgave at forny den måde, vi forbruger vores ressourcer på. Vi vil gå forrest for en bæredygtig fremtid lokalt.

En bæredygtig vækst

Holbæk Kommune skal være en kommune i vækst og fremgang. Socialdemokratiet vil arbejde for, at gøre udviklingen bæredygtig.

Vi skal vælge miljøvenlig teknologi og gå forrest i den grønne omstilling, ved at være den mest bæredygtige kommune i landet.

Holbæk Kommune er en kommune med store landområder. Landbrugsjorden dyrkes intensivt. Det presser vores natur og miljø. Miljøkrav og vækst er ikke hinandens modsætninger. Derfor ønsker Socialdemokratitet bæredygtig dyrkning og produktion. Den strategi skal vi følge i fremtiden – for miljøets skyld.

Økologi på dagsordenen

Socialdemokratiets ønske om økologiske fødevarer er større end nogen sinde. Det er godt for både miljø, dyrevelfærd og sundhed. Efterspørgslen efter økologiske produkter vil fortsat stige.

En grøn, økologisk politik for Holbæk Kommune er ikke en modsætning til ønsket om vækst. Tværtimod. Bærer vi os klogt ad, vil det kunne skabe værdi og jobs i fremtiden.

En tryg og fleksibel kommune at færdes i

Socialdemokratiet vil gøre Holbæk til en sikker kommune at cykle i. Vi skal derfor udbygge vores cykelstier så vores skolebørn og andre cyklister kan færdes trygt, når de cykler til skole, fritidsaktiviteter, på arbejde eller blot ønsker at cykle en aftentur.

Socialdemokratiet vil ikke være med til, at der sker ulykker, der kunne have været undgået. Vi ønsker en kommune, der er bundet sammen af sikre veje og cykelstier.

Det skal være nemt, at anvende offentlig trafik i Holbæk Kommune. Mange vælger den offentlige trafik fra, fordi det kan være besværligt eller tidskrævende.

Socialdemokratiet ønsker god infrastruktur med en god kollektiv trafik, der skal binde vores kommune sammen. Ligeledes er det vigtigt for Socialdemokratiet, at Orø-færgen bevares og skaber sammenhæng mellem Orø og Holbæk.