Arbejde giver værdi

Arbejde giver værdi

Socialdemokratiet vil

 • Arbejde for, at kommunen udnytter alle de muligheder for efteruddannelse og generel uddannelse af arbejdsløse, som kom med trepartsaftalen om kvalificeret arbejdskraft:
  – Et mere fleksibelt uddannelsesløft (opkvalificering til faglærte pådagpenge)
  – Bedre muligheder for arbejdsløse ufaglærtes adgang til voksenlærlingeordningen
  – Mere fleksibel ordning med 6 ugers jobrettet uddannelse til dagpengemodtagere
  – Pulje til opkvalificering af arbejdsløse inden for mangelområder (Opkvalificeringsjob: ordinær ansættelse koblet med efteruddannelse).
 • Sikre at kommunen indgår i dialog med det lokale erhvervsliv for at undersøge, hvilken type faglært arbejdskraft der efterspørges. Opkvalificeringen af arbejdsløse i kommunen rettes til efter dette.
 • Fastsætte et konkret mål for, hvor mange arbejdsløse der skal efteruddannes.
 • Arbejde for at styrke mulighederne for at få en kompetencegivende uddannelser
 • Arbejde for at borgere der bliver berørt af arbejdsløshed modtager en langt mere koordineret indsats fra kommunen end i dag.
 • Styrke samarbejdet med de omkringliggende kommuner.
 • Bruge integrationsgrunduddannelsen (IGU) til at få flere flygtninge i job.

Arbejde er en del af langt de fleste menneskers identitet. Det er en vigtig del af, hvem vi er. Det er vigtigt for vores egen økonomi i husholdningerne. Men allervigtigst er det at føle, at man bidrager, at man har noget at stå op til om morgenen, og at man er en del af et arbejdsfællesskab. På den måde har arbejdet en klar værdi i sig selv.

Vi skal nedbringe ledigheden

Når borgere bliver ramt af arbejdsløshed, er det vigtigt at sørge for, at borgeren hurtigt får et job igen. Det kræver en solid jobformidlingsindsats og et godt samspil mellem a-kasserne og jobcentret.

Nogle borgere har været uden arbejde længe og skal have en ekstra hånd fra fællesskabet for at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Socialdemokratiet vil arbejde for at borgere, der bliver berørt af arbejdsløshed, modtager en langt mere koordineret indsats fra kommunen, end i dag.

Det kræver en koordineret indsats med fokus på uddannelse, beskæftigelse og erhverv hvor jobkonsulenter, uddannelseskonsulenter og erhvervskonsulenter arbejder sammen om at bringe borgerne tilbage på arbejdsmarkedet.Til glæde for borgere og virksomheder, der har adgang til velkvalificeret arbejdskraft.

Fokus på opkvalificering og efteruddannelse

Nogle borgere oplever, at deres kompetencer skal opgraderes, for at de lettere kan finde job i fremtiden på et arbejdsmarked, der stiller stadigt større krav.

Det betyder, at kommunens beskæftigelsespolitik bør være rettet mod opkvalifificering og efteruddannelse.

Med trepartsaftalen om kvalificeret arbejdskraft fra 2016 er der kommet nye muligheder for videre- og efteruddannelse. Dem skal vi udnytte til fulde i Holbæk Kommune.

Socialdemokratiet vil investere i mennesker med initiativer, der på sigt vil løse en del af
kommunens strukturelle, økonomiske problemer. Netop fordi vi får flyttet borgere fra offentlig forsørgelse til varig beskæftigelse gennem et uddannelsesløft.

Flere uddannelser til kommunen

Mens andre kommuner er lykkedes med at tiltrække nye uddannelsesmuligheder, så er
mulighederne for at få en kompetencegivende uddannelse blevet ringere i Holbæk. Det er afgørende at den udvikling vendes.

Det kan være ved at bruge nye teknologiske muligheder som fjernundervisning o. lign., men også ved at tiltrække hele eller dele af uddannelser med stor efterspørgsel på arbejdskraft.

Det kan for eksempel være uddannelsen af lærere eller af sygeplejersker eller andre
uddannelser, som efterspørges af de lokale offentlige og private arbejdspladser.

Et tættere samarbejde med omkringliggende kommuner

Jobcentret skal yde en god service overfor virksomhederne. Det betyder også, at når jobcentret ikke selv har nogle ledige kandidater, skal de samarbejde med de omkringliggende jobcentre, så virksomhederne ikke oplever at gå forgæves, når de går til jobcenteret.

Det er en vigtig forudsætning for, at vi kan bevare arbejdspladserne i Holbæk. Det kan både bidrage til en bedre service, men også en mere effektiv service, der kan være med til at sætte nogle penge fri som kan investeres i velfærden. For at det kan lade sig gøre, vil Socialdemokratiet styrke samarbejdet med de omkringliggende kommuner.

Flere flygtninge skal i job

Med integrations-grunduddannelsen har kommunerne fået et redskab til at få flygtninge i gang på arbejdsmarkedet. Ordningen er kommet langsomt fra start og ikke alle kommuner er lige gode til at anvende ordningen.

Det er afgørende, at vi får integreret vores nye medborgere på arbejdsmarkedet, så de bliver en del af fællesskabet i Holbæk Kommune.

Derfor vil Socialdemokratiet gøre en særlig indsats og hjælpe virksomhederne med det
administrative bøvl, så der kan blive oprettet flere IGU-stillinger. Til glæde for både integration og kommunens økonomi.

Færdigheder

Indsendt den

16/10/2017