Kære Socialpædagoger. Kære SOSU-assistenter. Kære lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere, hjemmehjælpere, – og alle jer andre offentligt ansatte i Holbæk kommune:

Tak! Tak fordi I hver dag går på arbejde og forsøger at få det hele til at hænge sammen midt i de værste økonomiske nedskæringer i mange, mange år.

I har ikke de bedste arbejdsbetingelser, men alligevel brænder I for jeres arbejde og for at gøre en forskel for borgerne. Vi ved det, fordi vi torsdag aften var inviteret til møde hos FOA sammen med over 50 tillidsrepræsentanter for at høre om virkeligheden, som I oplever den.

Når vi hører jeres historier, er det desværre alt for tydeligt, hvor hårdt de økonomiske nedskæringer rammer på vores velfærd. Fortællingerne fra virkeligheden var mange. Her vil vi blot nævne tre, vi har tænkt på lige siden:

Socialpædagogen, der fortalte om et stigende antal af episoder med vold og trusler om vold mod medarbejdere. Om hvordan tiden til at arbejde med udvikling og livsmestring hos vores udsatte borgere i høj grad er blevet reduceret til kun at give mulighed for at få hverdagen til at hænge sammen.

Pædagogen, som berettede om, hvordan tiden går med meningsløs dokumentation, papirarbejde og administration. Tid der i stedet kunne være brugt til at være sammen med børnene. Tid der kunne have været brugt meningsfuldt til understøtte og stimulere børnenes udvikling.

SOSU-assistenten, der beskrev, hvordan tiden til besøg hos borgerne og til kørsel mellem opgaverne, er reduceret så kraftigt, at det er umuligt at løse opgaven med værdighed – eller blot at nå frem til fru Hansen til tiden. Faktisk var der flere, der tog ordet og beskrev hvordan frygten for at bukke under for tids- og arbejdspresset konstant er til stede.

Vi/Holbæk Kommune kan ærligt talt ikke være det bekendt. Hverken for de borgere, det går ud over eller for de medarbejdere, der knokler under vilkår, som ikke er rimelige.

Der skal findes en langsigtet og holdbar løsning på kommunens økonomi. De økonomiske forhandlinger starter nu, og medarbejderne er den altafgørende ressource nu og i fremtiden. Vores opfordring er, invester i medarbejderne – prioriter medarbejderne og prioriter deres arbejdsmiljø!

Lene Kümpel
Næstformand for Socialpædagogerne Midtsjælland

Christina Krzyrosiak Hansen
Politisk leder og Borgmesterkandidat S Holbæk Kommune